For your business only

- Adepti -

Konsulttitoimisto Salossa
Vankka kokemus ja tietotaito

Haluatko parantaa yrityksesi tulosta, tehostaa liiketoimintaa tai kehittää toimintatapoja? Konsulttitoimisto Adepti auttaa sinua vuosien vankalla kokemuksella.

Yrityksen liiketoiminnan ja toimintojen kehittäminen pitää aloittaa silloin kun yrityksellä menee hyvin. Näin minimoidaan ongelmien syntyminen ja ollaan valmiita kilpailutilanteessa. Paras apu on kokenut, osaava yritystoiminnan tunteva asiantuntija. Olemme auttaneet suomalaisia yrityksiä jo 30 vuotta oikean tien löytämiseksi matkalla menestymiseen. Myös yrityssaneerauksissa olemme olleet mukana, ongelmissa olleiden yritysten parhaaksi.

Ota yhteyttä »

Me autamme yrityksiä myös kansainvälistymään ja hallinnoimme vientirenkaita. Helpotamme rekrytoinnin mutkissa ja henkilöstön kehittämisessä.

Meidän tavoitteemme on onnistunut projekti ja tyytyväinen asiakas. Niin ja meidän toimintamme perustuu täydelliseen vaitioloon ja luottamuksellisuuteen.

Palvelumme
Tutustu palveluihimme

Autamme yrityksiä isojen asioiden äärellä, liittyivät ne sitten liiketoiminnan tehostamiseen, ongelmista selviytymiseen, rekrytointiin tai käännös- ja tulkkauspalveluihin. Autamme myös yrityksesi kansainvälistymisessä ja Viro-asiantuntemuksemme perustuu 20 vuoden kokemukseen Virossa.

Asiakkaan eteen teemme aina parhaamme ja siitä emme tingi.

Ota yhteyttä »

Yrityskummi – Business mentor

Oletko aloittava yrittäjä? Oletko yrittäjä, jolla on toimiva yritys, mikro- tai pienyritys tai vaikkapa isompikin yritys? Jos yrittäjänä olet kohdannut liiketoiminnassa ongelman tai haluat kehittää yrityksen toimintaa nykyisestä, yrityskummi voi olla tukenasi liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja yrityksen kasvun tukena. Ei ole tilannetta, jossa yrittäjälle ei ole hyötyä yrityskummista. Yrityskummi tuntee yrittäjän haasteet. Parhaan ulkopuolisen näkökulman saa toiselta yrittäjältä eli juuri yrityskummilta, sillä hän ymmärtää yrittäjän ongelmat ja sudenkuopat. Välillä yrittäjä tarvitsee keskustelukumppania, välillä apua ja neuvontaa liiketoiminnan eri osa-alueilta, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yrityskummi tukee ja yrittäjä tekee päätökset. Yrityskummitoiminta on avointa ja luottamuksellista. Yrityskummin tavoite on vain yrittäjän ja yrityksen menestyminen. Yrityskummi ei ole konsultti.

Varsinais-Suomessa yrityskummitoiminta on maksutonta yrittäjälle.

Olen toiminut yrittäjänä ja yritysten liiketoiminnan kehittäjänä vuodesta 1986.  Olen saanut toimia asiantuntijana ja neuvonantajana niin pienissä yrityksissä kuin suurissakin yrityksissä, kansainvälistyvissä yrityksissä ja ihan alkavissa yrityksissä, kotimaassa ja ulkomailla. 
Yrityskummina olen toiminut vuodesta 2016, pääosin Varsinais-Suomessa, mutta myös muualla Suomessa.
Olen Suomen Yrityskummien, Varsiani-Suomen Yrityskummien ja Salon Yrityskummien jäsen.
Olen käynyt Suomen Yrityskummiakatemian ja sitoutunut toimimaan Yrityskummien eettisten sääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti.

Ota yhteyttä »

Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus – työkalu yrityksen talouden tervehdyttämiseksi

Yrityssaneerausmenettelyn tarkoitus on tervehdyttää ylivelkaisen, mutta ei pysyvästi maksukyvyttömän yrityksen toiminta. Yrityssaneeraus voi olla vaihtoehto konkurssille jolloin turha konkurssi vältetään. 
Yrityssaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, joka on lainsäädännöllisesti ohjattu ja valvottu. 
Saneerauksen tärkeimpänä tavoitteena on yritystoiminnan tervehdyttäminen toimintaa tehostamalla ja muuttamalla sekä tarvittaessa velkoja leikkaamalla siten, että velkojat saavat enemmän rahaa kuin konkurssitilanteessa. 

Yrityssaneeraus on oikea ratkaisu silloin, kun yritystoiminta on eri syistä ajautunut tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin, mutta yritys on saneerauksen avulla tervehdytettävissä. Yrityssaneerauksessa yrityksen on oltava kuitenkin jatkamiskelpoinen eli kannattava. Saneerauksen aikana yhtiön toimintaa järjestellään uudelleen ja keskitytään toiminnan tervehdyttämiseen.

Yrityssaneerauslain keskeisimpänä tarkoituksena on ensiksi selvittää taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksen jatkamiskelpoisuus sekä ohjata yritys saneeraukseen liittyvään ns. rauhoitustilaan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi sekä tervehdyttäväksi saneerauksen avulla.

Yleensä saneerausohjelma monivuotinen prosessi. Sen loppumisen jälkeen ohjelman mukaiset velat on maksettu ja yrityksen velkapöytä on puhdas.

Milloin yritystoiminta on jatkamis- eli saneerauskelpoista?

Laissa on lueteltu edellytykset saneeraukseen pääsemiselle.
Edellytyksenä mm. on, että velallinen on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys. Menettely voidaan aloittaa, jos ainakin kaksi päävelkojaa puoltaa velallisen tekemää hakemusta.
Päävelkoja voi myös estää hakemuksen hyväksymisen. 
Myös velkoja voi tehdä hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta tuomioistuimeen. 
Neljä keskeistä edellytystä saneerauskelpoisuuteen ovat:  

  • Saneerauksessa yrityksellä on edellytykset tervehtyä ja velallisen tilanne voidaan korjata kestävällä tavalla niin, että se voi jatkaa toimintaansa.  
  • Saneerauksen aikana velallisen pitää pystyä suoriutumaan kaikista uusista veloista. 
  • Taloudellinen edellytys saneeraukselle voidaan todentaa. Kassavirtalaskelma ja sen yhteydessä käyttökatteen kehittyminen pääasiallisesti edellytykset todentaa. Ja samalla voidaan selvittää voiko yritys päästä suunnitelman mukaisiin taloudellisiin tavoitteisiin ja tervehtyä taloudellisesti. 
  • Saneeraus tulee velkojille edullisemmaksi kuin konkurssi.

Yrityksen jatkamis- ja saneerauskelpoisuutta arvioidaan saneerauksen yritykselle tarjoamia huojennuksia ja helpotuksia vasten. Eli voidaanko ongelmat korjata saneerauksen suomalla pitkällä velkojen rauhoituksella, perimistoimien lakkaamisella, perimiskulujen ja viivästyskorkojen poistamisella, velkojen määrän alentamisella sekä muilla saneeraushelpotuksilla? On huomattava, että taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys on ilman saneerausta useimmiten jatkamiskelvoton.

On itsestään selvää, että yrityksen jatkamis- ja tervehdytyskelpoisuuden arviointi edellyttää aina eri toimialojen, yritysmuotojen sekä yrityssaneerausprosessin syvällistä asiantuntemusta.

Saneerausohjelman vahvistaminen tai hylkääminen 

Virallisen päätöksen saneerauksesta ja saneeraukseen hyväksymisestä tekee aina tuomioistuin. Tosiasiallisesti päätös nojautuu velkojien tahtoon ja äänestykseen saneerauksesta. 
Tuomioistuin määrää saneerauksen toteuttajaksi ja velkojien edunvalvojaksi selvittäjän tai valvojan.

Saneerausohjelman toteuttaminen 

Kun saneerausohjelma on vahvistettu tuomioistuimessa, sen ehtoja ryhdytään noudattamaan. Velkoja leikataan ja tehdään toimenpiteitä sekä noudatetaan ehtoja ohjelman määrittelyn mukaisesti.  
Jos saneerausohjelmaa ei sen ehdoilta tai taloudellisesti noudateta, se yleensä raukeaa. 

Kevennetty saneerausmenettely

Vaikeuksissa oleva yritys voi hakeutua ns. kevennettyyn saneerausmenettelyyn. Tätä saneerausmuotoa suositellaan erityisesti pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille, jolloin saneerauksen kokonaiskustannukset jäävät jopa puoleen tavanomaisen saneerausmenettelyn kustannuksista.

Nopeutettu saneerausmenettely

Tietyt edellytykset täyttävät ongelmayritykset voivat myös hakeutua nopeutettuun saneerausmenettelyyn. Tämä lyhentää merkittävästi saneerausprosessia. Siitä on hyötyä mm. tilaajavastuulain alaisille yrityksille tai yrityksille, jotka on verovelkojen vuoksi poistettu ennakkoperintärekisterimerkisteristä. Nopeutettua menettelyä voidaan hyödyntää myös toimialoilla, joissa yrityksen toiminnan kannalta välttämättömän raaka-aine- ja palvelusuoritusten saanti on voitava turvattava.

Lopuksi

Saneerausmahdollisuudet kannattaa selvittää jo ennen yrityksen kriisitilannetta. Silloin ongelmat on helpompi ratkaista. Prosessi tulee huomattavasti halvemmaksi ja lopputulos paremmaksi. 

Olen apunasi saneeraukseen liittyvien varojen ja velkojen selvittelyssä ja kassavirta- ja muiden taloudellisten laskelmien laatimisessa. En tee varsinaista saneerauksen tuomioistuinselvityksiä ja hakemuksia, ohjaan ne asianajotoimistoille, joiden kanssa teen yhteistyötä. Olen kuitenkin asiakkaiden tukena näissä prosessin vaiheissa. Toimin myös saneerausohjelmien tuomioistuimen määräämänä toteuttajana eli selvittäjänä tai valvojana.
Olen tehnyt näitä tehtäviä kymmenen vuotta yli 50 eri kokoiselle yritykselle.

Ota yhteyttä »

Rekrytointi

Rekrytointi on tärkeä osa yrityksen kehittämistä. Onnistunut ja ammattitaidolla hoidettu rekrytointi maksaa itsensä takaisin. Meillä on vankka kokemus, niin suurten kuin pienten yritysten rekrytointiprojekteista, Suomessa ja ulkomailla. Olipa kyse sitten johtajasta, siivoojasta tai huippuasiantuntijasta, me autamme sinua oikean henkilöstön löytämisessä.

Tavoitteemme on tyytyväinen työantaja ja työntekijä sekä pitkä työsuhde. Sen eteen lupaamme tehdä parhaamme.

Ota siis yhteyttä, kun tarvitset rekrytointialan ammattilaista!

Ota yhteyttä »

Yritys Viroon

Kansainvälistyminen on iso riski yrityksille, mutta onnistuessaan se luo aivan uudenlaiset mahdollisuudet.

Olemme auttaneet suomalaisia yrityksiä Virossa jo 20 vuotta, perustaneet yrityksiä avaimet käteen periaatteella, luoneet liikesuhteita suomalaisten ja virolaisten yritysten välille, sekä luoneet luottamukselliset suhteet Viron hallintoon.

Ota yhteyttä, niin saat käyttöösi ammattitaidon ja kokemuksen jota tarvitset yrityksesi kanssa Virossa.

Ota yhteyttä »

Käännös ja tulkkauspalvelut

Tarjoamme laadukkaita käännös- ja tulkkauspalveluita 30 eri kielellä. Tee työstäsi helpompaa ja keskity olennaiseen ilman kielimuuria. Meiltä saat ammattilaiset käyttöösi kaikkina kellonaikoina ja päivinä.

Ota yhteyttä »

Meidän tavoitteemme on onnistunut projekti ja tyytyväinen asiakas. Niin ja meidän toimintamme perustuu täydelliseen vaitioloon ja luottamuksellisuuteen.

Sivukartta