Rekrytointi ja henkilöstön kehittäminen

- Adepti -

Rekrytointi

Extended DISC

Extended DISC on suomalainen vuonna 1994 toimintansa aloittanut yritys. Yrityksen perusti Helsingin kauppakorkeakoulun MBA-tutkinnon suorittanut Jukka Sappinen, joka toimi varhaisvuosinaan konsultoimalla asiakkaita psykologisten työkalujen käytössä. Syvällinen ymmärrys olemassa olevien työkalujen ja yrityksen tarpeiden välisestä kuilusta auttoi Jukan kehittämään sitä, mitä asiakkaat etsivät: instrumentin, joka yhdistää arvokkaita analyyseja muodostaen yksinkertaisen, yhtenäisen järjestelmän, jonka avulla voidaan tuottaa ymmärrettävää, integroitua tietoa yksilö-, ryhmä- tai koko organisaatiotasolla.

Yrityksen alkuvuodet 1994-1997 kuluivat järjestelmän hiomiseen Suomessa yhteistyössä avainasiakkaiden ja psykologian, tilastotieteen, HR:n, konsultoinnin ja IT:n asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 1997 yrityksen ensimmäinen kansainvälinen franchising perustettiin Yhdysvaltoihin, joka on edelleen merkittävä markkina-alue. Extended DISC International on yksi alan viidestä suurimmasta yrityksestä maailmanlaajuisesti.

Extended DISC®-järjestelmä on monipuolinen ja tehokas tapa kerätä ja hyödyntää informaatiota sekä ihmisistä että organisaatioista. Sen avulla saadaan oikeaa tietoa henkilöstön ja organisaatioiden kehittämisen tueksi. Maailmanlaajuisesti käytössä oleva Extended DISC® yhdistää ainutlaatuisesti liikkeenjohdon ja käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän johtamisen käytännön tarpeisiin.

Menetelmä perustuu William Moulton Marstonin 1920 julkaisemaan teoriaan ”Emotions of Normal People”. 

Viljo Wahlsten – rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen asiantuntija (MCDHP)

Yritysten liiketoimintojen kehittämisessä niiden henkilöstö on avainasemassa. Minä, yritysten liiketoiminnan kehittäjäkonsulttina, aloin etsimään tähän hyvää ja tehokasta apuvälinettä. Tutustuin 1989 Ruotsissa käytössä olleeseen Thomas-järjestelmään, jonka perustana oli DISC-analyysimenetelmä ja jonka käyttöön Ruotsissa kouluttauduin.

Vuonna 1994 Tapasin Jukka Sappisen ja siltä istumalta yhteistyö oli itsestään selvää. Liityin ulkopuolisena konsulttina tähän ryhmään osallistuen myös menetelmän kehittämiseen. Vuonna 1955 suoritin aiheeseen liittyvän maisterintutkinnon Michiganin yliopistossa. Kehitin aiheesta mm. Viroon vironkielisen ja Viron kulttuuriin istuvan version, jota ryhdyttiin käyttämään Virossa heti hyvällä menestyksellä. Siitä tehtiin myös sovellukset muualle Baltiaan ja Venäjälle.

Käytän menetelmää edelleen tärkeänä osana liiketoiminnan kehittämiskonsultointia ja rekrytoinnissa.

Extended DISC®-analyysien, FinxS®-arviointien ja tutkimusten tuottamat tiedot osana palvelujani

Tavoitteenani konsulttina, valmentajana ja kouluttajana on tuottaa asiakkailleni lisäarvoa sovittamalla Extended DISC®-analyysien ja FinxS®-arviointien sekä tutkimusten tuottamat tiedot osaksi omia palvelujani. Käytän näitä työkaluja mm. pelkästään yritysten henkilöstön kehittämiseen, henkilöstön kehittämiseen osana isompaa liiketoiminnan kehittämiskokonaisuutta, rekrytointiprosessin tehostamiseen, myynti-, esimies- ja asiakaspalveluvalmennusten ja tiimien työskentelyn tehostamiseen, johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen, henkilökohtaisen valmentamisen apuna ja asiakastyytyväisyys- ja ilmapiirikartoituksissa.

Tehtäväkohtaisesti räätälöidyt Extended DISC® -analyysit, -raportit työkirjoineen ja Työnkuvan käyttäminen tukevat osallistujien omakohtaista oivaltamista valmennuksen ja jatkoprojektien toteuttamisessa.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää »

Meidän tavoitteemme on onnistunut projekti ja tyytyväinen asiakas. Niin ja meidän toimintamme perustuu täydelliseen vaitioloon ja luottamuksellisuuteen.

Sivukartta