Yritys­neuvonta

- Adepti -

Yritysneuvonta

Yritysneuvonnan erityisneuvoja (YNEAT)

Tutkinnon suorittaminen tarjoaa ideoita, välineitä ja työkaluja yritysneuvontatyöhön sekä mahdollisuuden oppimiseen ja osaamisen jakamiseen, verkostoitumiseen ja yritysneuvonnan systemaattiseen kehittämiseen. Tutkintoa suorittaessaan yritysneuvoja toteuttaa kehittämisprojektin, joka suuntautuu yhteen tutkinnon valinnaisista osista, tässä tapauksessa yrityssaneeraukseen.

Tutkinnon sisältö:

 • yritysneuvonnan roolit ja toimintaympäristöt
 • Itsensä johtaminen ja yritysneuvonnan kehittäminen
 • yritysstrategian suunnittelu sekä projektiosaaminen
 • yritysneuvonnan verkostot
 • asiakkuuksien hallinta ja työkalut
 • talouden seuranta ja analysointi
 • liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • rahoitustyökalut
 • prosessien kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen
 • organisaatioviestintä ja vuorovaikutus
 • työ- ja yrityslainsäädäntö
 • haastavien tilanteiden hallinta
 • tulosten mittaaminen ja analysointi

Adepti Oy / Viljo Wahlsten on vuodesta 1986 tehnyt toimiville yrittäjille ja yrityksille sekä alkaville yrittäjille yritysneuvontaa, ohjausta, yrittäjäkoulutusta ja yritystoiminnan eri osa-alueiden koulutusta.  Samoin Se on tehnyt yritystoimintaa harkitseville neuvontaa, ohjausta, yrittäjäkoulutusta ja yrittäjyyden eri osa-alueiden koulutusta. 

EU-Komission hallinnoiman Early Warning-EU euroopanlaajuisen yritysneuvonta­verkoston jäsen 

Mikä on Early Warning – varhainen varoitus?
EARLY WARNING EUROPE

Early Warning Europe on eurooppalainen verkosto, joka auttaa hädässä olevia yrityksiä. Se tarjoaa ilmaista, puolueetonta ja luottamuksellista neuvontaa hädässä oleville yrityksille. 

Early Warning Europen yleisenä tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja pk-yritysten kasvua kaikkialla Euroopassa. Keskeisenä tekijänä on luoda yrittäjille ja yrityksille eri alojen vahvat puitteet, jotka voivat auttaa heitä kohtaamaan keskeisiä haasteita, kuten kriisinhallinnan, konkurssin selviytymisen ja toisen mahdollisuuden saamisen.

Joka vuosi yli 200 000 EU:n yritystä joutuu maksukyvyttömyyteen ja EU:ssa menetetään 1,7 miljoonaa työpaikkaa maksukyvyttömyyden vuoksi. Lisäksi konkurssiriski on se, mitä eurooppalaiset pelkäävät eniten uuden yrityksen perustamisessa: 43 prosenttia eurooppalaisista ei perustaisi yritystä, mikäli on pelko epäonnistumisesta, kun Yhdysvalloissa vastaava luku on vain 19 prosenttia.

Early Warning Europe -verkosto tarjoaa neuvoja ja tukea hädässä oleville yrityksille

Tällaiset interventiot voivat auttaa estämään konkursseja ja niiden kielteisiä seurauksia, kuten työpaikkojen menetyksiä, lisääntynyttä taloudellista riskiä tavarantoimittajille yrityksen arvoketjussa sekä mahdollista taloudellista, sosiaalista ja henkilökohtaista syrjäytymistä yrityksen omistajille ja heidän perheilleen.

Varhainen puuttuminen lisää todennäköisyyttä, että yrityksen käänne johtaa yrityksen vakaaseen taloudelliseen tilanteeseen ja jopa kestävään kasvuun. Lisäksi, jos hädässä oleva yritys ollaan lopettamassa kriisin varhaisessa vaiheessa, väliintulo voi auttaa välttämään yrityksen omistajan ylitsepääsemättömän velkaantumisen, mikä antaa hänelle mahdollisuuden aloittaa uusi yritys (2. mahdollisuus).

Early Warning Europe on siis verkosto-organisaatio, joka on tehnyt yhteistyötä Early Warning -mekanismien perustamiseksi Puolaan, Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan ja joka on tarjonnut tukea yli 5000 hädässä olevalle yritykselle vuodesta 2017 alkaen. Organisaation avustuksella kuusi uutta maata, Kroatia, Suomi, Unkari, Liettua, Luxemburg ja Slovenia, ovat rakentamassa ja käynnistämässä kansallisia varhaisvaroitusmekanismeja.

Verkosto-organisaatio koordinoi asiantuntijoiden, viranomaisten, tutkijoiden, yhdistysten ja kauppakamarien eurooppalaista verkostoa parantaakseen pk-yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiä kaikkialla Euroopassa verkottumisen, hyvien käytäntöjen vaihdon, yhteistyön ja huippuosaamisen saatavuuden avulla.

Suomessa tähän toimintaan ovat liittyneet Suomen Yrittäjät, Suomen Uusyrityskeskus ja Suomen Yrityskummit.

Verkosto-organisaation toiminta perustuu Euroopan parhaisiin käytäntöihin

Early Warning Europe rakentaa uusia parhaita käytäntöjä ja hyödyntää olemassa olevia kokemuksia Early Warning Tanskasta, TEAM U:sta Saksasta ja Dyzosta Belgiasta. Tämä osoittaa, että hädässä olevien yritysten ilmaisella ja puolueettomalla ohjauksella on myönteinen vaikutus yritysten koko toimintaan – ei vain yritysten selviytymisen mahdollisuuksiin ja taloudelliseen suorituskykyyn – vaan myös koko yhteiskuntaan. Varhaisvaroitusmekanismien täytäntöönpano kaikkialla Euroopassa hyödyntää ja kehittää eurooppalaisia parhaita käytäntöjä ja auttaa säästämään työpaikkoja, edistämään kasvua ja parantamaan julkista taloutta.

Tausta

Vuonna 2016 15 organisaatiota seitsemästä Euroopan jäsenvaltiosta muodostivat yhteenliittymän kehittääkseen Early Warning Europea Europan laajuiseksi hankkeeksi. Hanke sai nimekseen "European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starter" ja sille haettiin rahoitusta EU:n COSME-ohjelman osana. Haku oli olennainen osa Euroopan komission pyrkimyksiä parantaa pk-yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiä kaikkialla Euroopassa.

Hankkeessa onnistuttiin ottamaan Early Warning -mekanismi käyttöön neljässä maassa: Kreikassa, Italiassa, Puolassa ja Espanjassa - Belgiasta, Tanskasta ja Saksasta saadun kokemuksen perusteella. Yhteistyökumppanit kuudesta uudesta maasta (Kroatia, Suomi, Unkari, Liettua, Luxemburg ja Slovenia) liittyivät 2. aaltoon vuonna 2019 tavoitteenaan käynnistää omat kansalliset varhaisvaroitusmekanisminsa. Luotiin asiantuntijaverkosto, joka tarjosi foorumin keskustelulle ja ehdotuksille politiikan toimenpiteitä ja uusia yhteistyömuotoja.

Yhteistyökumppanit hankekonsortiosta, 2nd wavesta ja asiantuntijaverkostosta muodostivat Early Warning Europe Networkin perustavan ohjauskomitean.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää »

Meidän tavoitteemme on onnistunut projekti ja tyytyväinen asiakas. Niin ja meidän toimintamme perustuu täydelliseen vaitioloon ja luottamuksellisuuteen.

Sivukartta